Program

Specijalizivani programi u vrtiću Naša Vila u Zemunu Specijalizovani programi koji se realizuju u v...

Centri interesovanja u vrtiću Naša Vila u Zemunu Centar za fizički razvoj -Fizičkom razvoju deteta ...

PROGRAM SARADNjE SA RODITELJIMA U VRTIĆU NAŠA VILA U ZEMUNU. Roditelji naše dece su naši saradnici,...

Dileme oko igračaka… U svakoj kući u kojoj ima dece igračke su predmeti s posebnim značenjem. One n...

  Adaptacija dece u vrtiću Naša Vila u Zemunu                                                       ...

MONTESORI METOD RADA U VRTIĆU NAŠA VILA U ZEMUNU Montesori koncepcija je svetski priznata pedagoška...

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU U ZEMUNU „NAŠA VILA“ U „Našoj Vili“ zajednički se dogovaramo o...

PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA   U vrtiću „Naša Vila“u Zemunu vaspitno obrazovni rad se reali...