Raspored dana

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU U ZEMUNU „NAŠA VILA“

U „Našoj Vili“ zajednički se dogovaramo oko rasporeda dnevnih aktivnosti a sve u zavisnosti od potreba i inetresovanja dece i roditelja.

U vrtić se može doći još u 7 sati, ali i tokom čitavog dana. Vrtić radi do 18 sati ali svake radne godine utvrđujemo radno vreme u zavisnosti od potreba roditelja.

Nakon prijema dece i uobičajenih razgovora i razmena informacija o proteklom danu i željama za naredni, imamo organizovano jutarnje vežbanje (od 5 do 10 minuta, samo vežbe oblikovanja).

Od 9 do 9:30 je doručak, naša deca su neposredno angažovana u pripremi za doručak, (u onoj meri u kojoj uzrast deteta to omogućava) samoposluživanju i sticanju radnih navika.

Posle doručka, pa sve do 11:00 je vreme u kome deca slobodno biraju centre interesovanja u kojima će boraviti, sadržaje koji oni nude, vaspitače koji ih animiraju u tom centru kao i decu sa kojom žele da se druže u tom periodu.

Vaspitači se timski pripremaju i stvaraju programe rada iz svih oblasti: oblasti dramskih i socijalnih igara, likovnog stvaralaštva, fizičko-sportskih aktivnosti, muzičkog stvaralaštva i pokreta, početnih matematičkih pojmova, razvoju govora itd.

Oko 11 sati je vreme za užinu a potom i za šetnju ili boravak u našem lepom dvorištu ili na terasama.

Od 12:30 do 14 sati je vreme za popodnevni odmor za decu kojoj je potreban ili koja to žele. Za ostale se organizuju takozvane „mirne aktivnosti“ i relaksacija uz bajku, priču, tihu muzikuili slobodnu igru po prostorima vrtićaili dvorišta.

Oko 14 sati organizujemo ručak i svi smo angažovani na serviranju i posluživanju.

Vreme od 14:30 do 16:30 se planira za osmišljene popodnevne aktivnosti i ovo vreme se provodi u igri i druženju.

Oko 17 sati je još jedna užina a potom deca odlaze svojim kućama.

Ovaj raspored dnevnih aktivnosti u vrtiću„Naša Vila“ je podložan promenama i mi ga korigujemo uvek kada je to u interesu naše dece a na inicijativu naših roditelja.